Algemene informatie over dit Privacy statement
In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, kunnen wij direct of indirect persoonsgegevens van jou, als gebruiker van onze dienst(en), verwerken. Cateringaanhuis.nl, gevestigd aan de Odijkerweg 5a, te Driebergen kan worden aangewezen als ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van de persoonsgegevens in dat verband. In dit Privacy statement staat hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de regels van de Nederlandse en Europese privacy wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepasselijkheid
Dit Privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Cateringaanhuis.nl verzamelt en verwerkt van haar gebruikers via het gebruik van de website van Cateringaanhuis.nl.
Cateringaanhuis.nl verwerkt ook persoonsgegevens van cateraars die producten (willen) aanbieden op het platform Cateringaanhuis.nl. Alle informatie over het verwerken van deze persoonsgegevens vind je in artikel 8 ‘Persoonsgegevens van cateraars.

Wanneer er een koopovereenkomst tot stand komt tussen jou en een cateraar via het platform van Cateringaanhuis.nl, zal ook de webshop jouw persoonsgegevens verwerken en als zodanig als verantwoordelijke kwalificeren. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende webshop voor meer informatie over hoe zij omgaat met jouw persoonsgegevens.

Informatie over het verwerken van persoonsgegevens op de vacaturepagina van Cateringaanhuis.nl vind je in artikel 9 ‘Persoonsgegevens van sollicitanten’.

Wijzigingen
Dit Privacy statement kan gewijzigd worden om de conformiteit met de geldende wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de website.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit Privacy statement zijn opgenomen.

 • Contactgegevens van Cateringaanhuis.nl
 • Typen persoonsgegevens
 • Doeleinden voor verwerking door Cateringaanhuis.nl
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt
 • Advertenties van derden en cookies
 • Review voorwaarden
 • Persoonsgegevens van webshops
 • Persoonsgegevens van sollicitanten
 • Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens
 • Jouw rechten
 • Aanpassingen Privacy statement

1. Contactgegevens van Cateringaanhuis.nl
Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen:

Cateringaanhuis.nl
Odijkerweg 5a
3972 NE
Driebergen-Rijsenburg
Nederland
T: 030-2272917
E: info@cateringaanhuis.nl
W: cateringaanhuis.nl

2. Typen persoonsgegevens
Om bepaalde diensten te kunnen aanbieden, worden door Cateringaanhuis.nl persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan onder meer om gegevens die actief worden verstrekt, zoals: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en bank- of creditcard gegevens. Daarnaast worden gegevens verwerkt die passief worden verstrekt, zoals je IP-adres.
Wij gebruiken deze gegevens om statistieken en analyses te maken over het gebruik van onze website, om het gebruiksgemak voor jou als bezoeker te verbeteren, om relevante advertenties te tonen en de prestaties van onze website te optimaliseren. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor de in dit Privacy beleid beschreven doeleinden.

3. Doeleinden voor verwerking door Cateringaanhuis.nl
Cateringaanhuis.nl kan jouw persoonsgegevens gebruiken om een bestelling bij één of meerdere cateraars te faciliteren en de inhoud van je winkelwagen bij te houden. Als het noodzakelijk is worden je NAW- en contactgegevens doorgestuurd aan de cateraar ten behoeve van de bevestiging en/of levering van je aanvraag. Cateringaanhuis.nl kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken om contact met je op te nemen om te laten weten dat je nog niet afgehandelde producten in je winkelwagen hebt staan, voor een evaluatie van haar dienst(en) of naar aanleiding van een door jou ingediende klacht. Cateringaanhuis.nl kan je gegevens ook verstrekken aan haar klantenservice.
Indien de betaling van een bestelling plaatsvindt via de Winkelwagen-optie van Cateringaanhuis.nl, worden ook je bank- of creditcardgegevens gebruikt. Voor de afhandeling van het betalingsverkeer werkt Cateringaanhuis.nl samen met een of meerdere payment service providers (“PSP”) met wie deze gegevens ook worden gedeeld. Meestal (iDeal) is dit mollie.com.
Cateringaanhuis.nl biedt ook de mogelijkheid om een ‘Mijn account’ aan te maken. Dit is niet verplicht. Via dit persoonlijke account kun je aanvragen bij cateraars plaatsen en betalen, zonder dat daarbij telkens opnieuw je gegevens in hoeft te vullen. De bestelling en betaling wordt dan namelijk gekoppeld aan de gegevens in het ‘Mijn account’. Daarnaast kun je jouw historie met online aanvragen inzien.
Als je jezelf hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van vernieuwingen en/of wijzigingen in onze dienst(en) en ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief. Als je niet (meer) wilt dat je persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten, dan kun je ons dat op elk gewenst moment laten weten. Dat kan via info@Cateringaanhuis.nl, of door het wijzigen van je instellingen in je ‘Mijn account’. Wij zorgen dan dat je geen marketinguitingen meer van ons ontvangt.
Als je meedoet aan een prijsvraag of actie, vragen wij ook om je persoonsgegevens. Zo kunnen wij de gegevens van de deelnemers bijhouden, de winnaars aanschrijven en zo meten we ook de respons op de actie. Na afloop van de actie worden je gegevens weer verwijderd, tenzij je je ook hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.
Cateringaanhuis.nl verwerkt hiermee jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
de uitvoering (of voorbereiding van) de overeenkomst met jou; of
het gerechtvaardigd belang, waarbij het gerechtvaardigd belang van Cateringaanhuis.nl het goed laten functioneren van de website is; of
toestemming.
Indien het verwerken van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heb je het recht om je toestemming te alle tijde in te trekken.

4. Bewaren van persoonsgegevens
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen, of voor de termijn waarvoor je ons toestemming hebt gegeven. Voor persoonsgegevens die voor de boekhouding noodzakelijk zijn, hanteert Cateringaanhuis.nl een bewaartermijn van 7 jaar.

5. Wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt
Cateringaanhuis.nl verwerkt persoonsgegevens volgens de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Wij kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bezorging) en andere bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Wij zullen persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan derden, behalve als dat noodzakelijk is voor het plaatsen van je bestelling, het verwerken van de betaling, of indien dit wettelijk verplicht is.

6. Advertenties van derden en cookies
Om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt Cateringaanhuis.nl gebruik van cookies. Daarnaast worden op de website advertenties van derden vertoond.
In dit kader worden gegevens omtrent je bezoek aan onze website verzameld, zoals bezoekfrequentie, browsertype, bezochte pagina’s en duur van het bezoek. Deze informatie gebruikt Cateringaanhuis.nl om de gebruikersvriendelijkheid van de website te bevorderen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, raadpleeg over cookies pagina.
Op de website is het ook mogelijk om productpagina’s te delen via sociale media zoals Facebook, Pinterest en Twitter. Hiermee kunnen de beheerders van deze sociale media bepaalde informatie over jou bijhouden. Cateringaanhuis.nl heeft hier verder geen invloed op. Raadpleeg het privacy- en cookiebeleid van deze social media diensten voor meer informatie, voor je hier gebruik van maakt.

7. Reviewvoorwaarden
Op onze website kun je een review schrijven over een cateraar. Op het schrijven van deze review zijn de reviewvoorwaarden van toepassing, die lees je op de richtlijnen webshopreviews pagina. In verband hiermee zullen we ook persoonsgegevens van je bewaren. Deze worden gebruikt in overeenstemming met de reviewvoorwaarden.

8. Persoonsgegevens van cateraars
Wij verwerken persoonsgegevens van cateraars die gebruik (willen) maken van het platform Cateringaanhuis.nl. Dit betreft persoonsgegevens die Cateringaanhuis.nl direct of indirect van de webshop verkrijgt, zoals: naam, functie, geslacht, bedrijfsadres, zakelijk telefoonnummer, inloggegevens (wachtwoord en emailadres), ordergegevens, (zakelijk) bankrekeningnummer, facturatiegegevens, betaalgeschiedenis, chatgeschiedenis, shop ID (CAH-code), productgegevens. Daarnaast verwerken wij het IP-adres, die wij indirect van de cateraar verkrijgen.
De persoonsgegevens worden verwerkt voor de correspondentie met cateraars en voor facturatie, waaronder het sturen van betalingsherinneringen. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens voor het inloggen op het platform Cateringaanhuis.nl en ten behoeve van content-optimalisatie op de website. De wettelijke grondslag voor deze doeleinden zijn:
De uitvoering van de overeenkomst met de cateraar; en
Het gerechtvaardigd belang, waarbij het gerechtvaardigd belang de optimalisatie van de website is.
De persoonsgegevens van de cateraars zullen wij niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen, of voor de termijn waarvoor je ons toestemming hebt gegeven. Voor persoonsgegevens die voor de boekhouding noodzakelijk zijn, hanteert Cateringaanhuis.nl in beginsel een bewaartermijn van 7 jaar. Het IP-adres wordt niet langer bewaard dan 5 jaar.

9. Persoonsgegevens van sollicitanten
Persoonsgegevens die door sollicitanten aan Cateringaanhuis.nl worden doorgegeven, worden uitsluitend door Cateringaanhuis.nl gebruikt voor wervingsdoeleinden. Cateringaanhuis.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties voor bestaande vacatures.
De wervingsdoeleinden van Cateringaanhuis.nl zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures, de communicatie van de werving- en selectieprocedures van Cateringaanhuis.nl, contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken in te plannen, het testen van sollicitanten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures. Cateringaanhuis.nl verzamelt en verwerkt de (vereiste en optionele) persoonsgegevens rechtstreeks van sollicitanten of door middel van formulieren en/of aangehechte cv’s via de werkenbij-website van Cateringaanhuis.nl. Cateringaanhuis.nl verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, (telefoon)gesprekken en/of e-mail.
De persoonsgegevens van sollicitanten die verwerkt worden zijn onder meer: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, burgerlijke staat, rijbewijs, e-mailadres, foto, nationaliteit, kinderen), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen) en arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties).
De persoonsgegevens van sollicitanten die door Cateringaanhuis.nl worden verwerkt, worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De gegevens van sollicitanten zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig door de sollicitanten en Cateringaanhuis.nl bijgewerkt.
Cateringaanhuis.nl bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten na een afgeronde werving- en selectieprocedure alleen in het kader van een arbeidsrelatie, dan wel indien hiervoor aanleiding bestaat, bijvoorbeeld voor het geval er later een geschikte vacature ontstaat. In dit geval bewaart Beslist de persoonsgegevens van (afgewezen) sollicitanten tot 1 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure, indien daarvoor toestemming is gekregen van de sollicitant.

10. Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens
Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ander onrechtmatig gebruik. Omdat geen enkel IT systeem 100% beveiligd kan zijn, kunnen wij de veiligheid van jouw persoonsgegevens die je aan ons verstrekt helaas niet voor 100% garanderen.

11. Jouw rechten
Jij hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in te zien, te wijzigen, te corrigeren, te beperken, te verwijderen en/of als je dit wilt, te kopiëren of mee te nemen. Het inzien, wijzigen en corrigeren kan via de instellingen van je persoonlijke Mijn beslist-account, of door ons een e-mail te sturen. Andere verzoeken, voor bijvoorbeeld de beperking van een verwerking of verwijdering van persoonsgegevens kunnen via de email bij Cateringaanhuis.nl worden ingediend. Wij zullen je dan schriftelijk of per e-mail, zo snel mogelijk, een overzicht toesturen van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Dergelijke verzoeken voor het uitoefenen van rechten zijn in beginsel gratis, behalve in het geval van (kennelijk) misbruik of herhaaldelijke verzoeken, in welke geval Cateringaanhuis.nl zich het recht voorbehoudt om hiervoor de redelijke vergoeding per aanvraag in rekening te brengen, dan wel om een verzoek te weigeren.
Je kan jouw rechten uitoefenen via info@Cateringaanhuis.nl of door een brief te sturen naar Cateringaanhuis.nl, Odijkerweg 5a, 3972 NE Driebergen-Rijsenburg, Nederland onder vermelding van ‘Privacy’. Voor andere vragen zijn wij bereikbaar via 030-2272917
In geval van een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of de afhandeling van jouw verzoek, kun je ook contact opnemen met Cateringaanhuis.nl via info@Cateringaanhuis.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Aanpassingen Privacy statement
Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van Cateringaanhuis.nl te kunnen verwerken, behoudt Cateringaanhuis.nl zich het recht voor om de inhoud van dit Privacy statement aan te passen. Het meest recente Privacy statement zal op de website van Cateringaanhuis.nl kunnen worden geraadpleegd.