Aansprakelijkheid cateringaanhuis.nl

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die cateringaanhuis.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de cateringaanhuis.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

cateringaanhuis.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De  De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

 

Online aanvragen via cateringaanhuis.nl

cateringaanhuis.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van een website met de bijbehorende producten van derden. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende cateraar. cateringaanhuis.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde producten tijdens en na de levering.

 

Thuiswinkel-waarborg

Verschillende websites van cateraars zijn gekenmerkt met het Thuiswinkel Waarborg keurmerk, dat door de brancheorganisatie Thuiswinkel.org is verstrekt. Dit keurmerk geeft aan dat een webwinkel aan bepaalde voorwaarden voldoet, het geeft echter nooit de garantie dat de uitvoering van een bestelling perfect verloopt. cateringaanhuis.nl is hiervoor dan ook niet aansprakelijk te stellen.

 

Reviews door consumenten

Op cateringaanhuis.nl geven consumenten reviews over de kwaliteit van producten en de uitvoering van een bestelling door cateraars. Aan de reviews van consumenten zijn geen voorwaarden te verbinden. De reviews zijn slechts meningen van consumenten op basis waarvan de keuze voor een bepaald product of een cateraar gemaakt zou kunnen worden.

 

Foutieve informatie

cateringaanhuis.nl toont producten van verschillende cateraars. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de cateraars, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze cateraars dit niet tijdig doorgeven aan cateringaanhuis.nl.

cateringaanhuis.nl houdt de wijzigingen van de cateraars zo goed mogelijk bij. cateringaanhuis.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de cateraars hebben aangebracht.

 

Conflicten

cateringaanhuis.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op cateringaanhuis.nl is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij cateringaanhuis.nl. De website van cateringaanhuis.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van cateringaanhuis.nl. De website van cateringaanhuis.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan cateringaanhuis.nl, zulks ter beoordeling van cateringaanhuis.nl.